Skulderplager

Skulderplager er et svært vanlig problem. Av smerter i bevegelsesapparatet, er skuldersmerter kun forbigått av de to, store ”folkesykdommene” rygg- og nakkesmerter. Forskning viser at så mange som 30-50% av befolkningen på et tidspunkt i livet vil oppleve smerter i skulderen, og dette antallet øker med alderen. Skulderleddet er sannsynligvis et av de mest komplekse leddene i kroppen. Ingen andre ledd kan vise til den samme grad av bevegelsesfrihet og funksjon. Skulderleddet er delaktig i nær sagt alle dagliglivets gjøremål, derfor medfører smerter i denne regionen store problemer med alt fra arbeid til fritid og sportslige aktiviteter.

For at skulderen skal kunne bevege seg hensiktsmessig og smertefritt, er man avhengig av at en rekke
strukturer fungerer optimalt, deriblant leddbånd, leddkapsler og muskler med tilhørende sener. På grunn av skulderens kompliserte oppbygning er de potensielle årsakene til skuldersmerter mange. Dette kan dreie seg om alt fra senelidelser, instabilitet og muskulære ubalanser til mer alvorlige strukturelle skader.

Få hjelp ved skulderplager

Kiropraktorene ved Vansjøklinikken er godt kjent med skulderens kompleksitet, derfor bruker vi også god tid ved førstegangsundersøkelsen for å avdekke hvor årsaken(e) til plagene ligger. Det er vesentlig at samspillet i hele bevegelsesapparatet fungerer normalt. I mange tilfeller vil det derfor være relevant å undersøke tilstøtende deler av bevegelsesapparatet, da spesielt nakke og brystrygg.

Ved utredning av skulderplager er det ofte nødvendig med supplerende undersøkelse. Diagnostisk ultralyd er som oftest førstevalg framfor røntgen og MR. Kiropraktor Øystein Nordgaard har erfaring med metoden, og anvender den når det er indikasjon på det. Ultralyd har flere fordeler i forhold til MR og røntgen, som for eksempel bedre detaljerikdom, mulighet for vurdering i mange plan og undersøkelse under bevegelse. Dette gir oss innsikt i skulderens strukturer og funksjon på en helt annen måte enn andre metoder. Undersøkelsen er smertefri, hurtig og uten bivirkninger.

Det finnes en rekke godt dokumenterte behandlingsmetoder for skuldersmerter. Basert på diagnosen tilbyr kiropraktoren hensiktsmessig behandling og trening. Strukturert trening har sin helt naturlige rolle i rehabiliteringen, og vi har et utmerket samarbeid med dyktige fysioterapeuter i denne prosessen. Forskning har vist at man kan oppnå minst like gode resultater med strukturert trening som ved kirurgi
for (en) flere undergrupper av skuldersmerter.