Diagnostisk ultralyd

Kiropraktor Øystein Nordgaard har startet på en utdanning i anvendelse av diagnostisk ultralyd. Som pasient vil du derfor kanskje bli tilbudt utvidet undersøkelse med denne metoden som ledd i utredning av dine plager. Metoden er smertefri og helt uten bivirkninger. Kiropraktoren samarbeider tett med forelesere og norske veiledere som bidrar til å kvalitetssikre funn og prosedyrer. Utdanningen er et samarbeid mellom Norsk Kiropraktorforening og Bournemouth University i England

Kort om diagnostisk ultralyd

De fleste forbinder ultralyd med graviditet og ufødte barn, men metoden er i utstrakt bruk også innen en rekke medisinske områder. Diagnostisk ultralyd ved muskel-skjelettplager representerer et raskt voksende bruksområde internasjonalt, men er foreløpig ikke så utbredt i Norge.

Fordeler med Diagnostisk ultralyd

Ultralyd er ved mange tilstander førstevalget med tanke på bildediagnostikk og gir ofte bedre og mer detaljert informasjon enn for eksempel røntgen eller MR. Eksempler på anvendelse av diagnostisk ultralyd er ved skader eller smerter i skulder, albue, hofte/seteparti, kne, ankel og fot. I prinsippet kan man anvende metoden over alt på kroppen og ”kikke under huden”. Mange plager oppstått i forbindelse med fysisk aktivitet og idrett egner seg godt for vurdering med ultralyd.

Lovverk og utdanning

Lovverk

Helsepersonell-loven stiller strenge krav til helsepersonells faglig utøvelse og at man har tilstrekkelig kompetanse til å benytte de metoder som anvendes i klinikken. Således er det viktig at kiropraktorer og andre som ønsker å bruke diagnostisk ultralyd tilegner seg nødvendig kunnskap.

Det foreligger imidlertid ikke offentlige retningslinjer, krav eller akademiske utdannelsestilbud med tanke på ansvarlig anvendelse av diagnostisk ultralyd, verken i Norge eller i noen av de andre nordiske landene.

Utdanning

Norsk Kiropraktorforening (NKF) har erklært diagnostisk ultralyd som et satsningsområde og vil bidra til å opprette et faglig sterkt og ledende ultralydsmiljø innen muskel-skjelett området i Norge. Derfor har NKF i samarbeid med Bournemouth University utarbeidet et tilbud om utdanning som fører fram til formell akademisk kompetanse som tilfredsstiller kravene i Helsepersonelloven. Utdanningen innebærer en rekke praktiske og skriftelige eksamener, og i tillegg innlevering av rapporter og oppgaver. Ved fullført utdanning oppnår man en mastergrad i diagnostisk ultralyd. Ingen private kursrekker gir samme grad av kompetanse.

(Klikk på bildene for større versjoner)

Skulder-bursitt. (sub-acromial/sub deltoid bursitt)

Nr1: Skulder-bursitt. (sub-acromial/sub deltoid bursitt)

Kalkfragment i supraspinatus-senen

Nr2: Kalkfragment i supraspinatus-senen.

Bildet til høyre demonstrerer tendinose med tilhørende multiple partielle rupturer av supraspinatus-senen. Bildet til venstre er fra asymptomatisk side. Sannsynligvis utløst av jobb som renholder.

blodkarr-innvekst

Nr5: Samme pasient som forrige bildet. Denne gangen ble doppler aktivitet målt. Det røde feltet indikerer blodkarr-innvekst, og anses som patologisk.

tendinose av tommel-sener

Nr6: Bildet til høyre viser tendinose av tommel-sener. Bildet til venstre er fra asymptomatisk side, og er således uten patologi.

hofteledd-artrose

Nr7: Bildet til venstre demonstrerer hofteledd-artrose. Fravær av brusk kan enkelt identifiseres. I tillegg har denne pasienten paralabral cyste(r). Sannsynligvis har denne cysten forårsaket sekundære plager, tendinose av hoftebøyer-senen som ligger i umiddelbar nærhet. Pasienten har smerter når vedkommende går.

ganglion-cyste under kneskålen

Nr8: Det mørke feltet midt i bildet representerer en stor ganglion-cyste under kneskålen.

akilles-tendinose

Nr9: Bildet til venstre viser akilles-tendinose. Bildet til høyre er fra asymptomatisk side. Senen er svært fortykket, og er ofte forbundet med smerter ved belastning.