SilvaMetoden sls (Silva Life System) – For en bedre og bedre hverdag!

Opplever du mye stress og mas? Føler du deg utilstrekkelig? Dette kurset har allerede forandret mange menneskers liv. Er det din tur NÅ?

Med selvutviklingskurset SilvaMetoden sls kan du ta kontroll over eget liv. Du lærer enkle teknikker for stressmestring og til å løse hverdagens utfordringer.

SilvaMetoden sls gir deg verktøyet til å styrke samspillet mellom indre behov og ytre krav og forventninger.

Dette gir store positive ringvirkninger på områder som helse, relasjoner og økonomi.

SilvaMetoden sls er laget for å frigjøre din indre kraft ved bruk av tanketeknikker, visualisering og forestilling, tenke positivt og meditasjon.

SilvaMetoden sls består av en rekke ledede øvelser som starter med at du lærer hvordan du setter deg i en avslappet, meditativ tilstand. Hver eneste øvelse leder til større bevissthet og økt evne til å fokusere tankene dine.

Denne nyervervede evnen tillater deg å løse hverdagsoppgavene, få et bedre perspektiv på livet ditt og få til mer av det du ønsker.

Enkle coaching teknikker til bruk i eget liv

 • Bedre fysisk og mental helse, styrket immunforsvar
 • Mindre bekymringer, bedre innsovning og søvn
 • Indre ro gjennom dagen – langt mer positivitet
 • Mer energi og kraft i hverdagen – mindre sliten
 • Bruke drømmene til å finne løsninger
 • Redusere / kvitte deg med hodepine, migrene og andre smerter
 • Økt fokus og konsentrasjon
 • Bedre hukommelse og innlæringsevne – effektiv studieteknikk
 • Komme i gang med å ta beslutninger og gjøre riktigere valg
 • Økt selvtillit og trygghet i egne valg
 • Styrke det du er god på, redusere begrensningene, utvikle skjulte talenter
 • Realisere målene dine og det livet du drømmer om
 • Bedre oversikt og helhetlige løsninger
 • Styrket magefølelse og intuisjon.
 • Du er til stede i eget liv og i flyt med omgivelsene

SilvaMetoden er selvutvikling eller mental trening i verdensklasse og blir presentert av sertifiserte Silva instruktører.

Silvametoden sls for barn og ungdom

”For barn og unge som vil bygge selvtillit… gjøre det bra på skolen… som vil få til det de vil!… som vil forbedre det de er gode på… som vil redusere sine begrensninger… som ikke vil leve livet som et offer for omstendighetene…”

Silvametoden sls er en rekke mentale treningsteknikker som hjelper deg til å bruke mer av hjernen og sinnet og utvikle din kreativitet og intuisjon. Dette skjer ved hjelp av visualisering og forestilling, positiv tenking og dynamisk meditasjon. Du lærer å benytte en avslappet tilstand (alfatilstand) hvor du øver inn, og bruker teknikker som kan benyttes på alle områder i livet.

På barne og ungdomskurs lærer du de samme teknikkene som voksne på kurs i SilvaMetoden sls. Innlæringen av materialet skjer på en langt mer lekende måte da det ikke er behov for så mange logiske forklaringer som det vi bruker på kurs for voksne.

Hva lærer du med Silvametoden?

 • Avslapning og stress mestring
 • Å lære å slappe av fysisk og mentalt når du trenger det, er det mest effektive du kan gjøre for å mestre stress. Stress er en viktig bidragsyter til dårlig helse og et dårlig fungerende sosialt liv.
 • Kontroll over tankeprosesser.
 • Positivt ”selvsnakk”. Positiv tenking.
 • Hvordan nå mål. Hvordan realisere dine drømmer.
 • Hvordan kontrollere og endre uvaner.
 • Hvordan bruke mer av hjernen og sinnet.

Barn og unge har mange utfordringer

Skole

Barn og unge har utfordringer i å møte egne og voksnes ønsker om å være flinke på skolen. Det var José Silvas mål å gi sine barn gode, effektive teknikker for å øke læreevnen. Det lykkes han med.

Relasjoner

Barn og unge har også utfordringer i relasjon til medelever, venner, lærere, trenere, og voksenpersoner.

Fritid

Barn ønsker å være dyktige i sport og andre ferdigheter.

Press

Barn møter ofte press fra andre barn og fra andre ungdommer. Media og internett har også stor påvirkningskraft. Røyke- eller drikke-press, mote- eller slanke-press og mobbing kan  ha negativ innvirkning på selvtilliten.