Ryggsmerter

Ryggsmerter

Smerter i rygg

Smerter i korsryggen er en svært vanlig tilstand og medfører store konsekvenser både for den det rammer og samfunnet. Hele 70-80% av befolkningen vil oppleve dette i løpet av livet, og mange vil ha gjentagende plagsomme episoder. Det er imidlertid ytterst sjeldent at dette reflekterer farlig sykdom, selv om smertene kan oppleves å være både uutholdelige og invalidiserende. Mange pasienter opplever en rekke tilbakefall med nye episoder ryggsmerter, gjerne flere ganger i året. Det er godt dokumentert at behandling hos kiropraktor er effektivt for ryggsmerter.

Våre kiropraktorer er oppdatert på nyeste forskning

Våre kiropraktorer er godt kjent med ny forskning og anvender aktivt ny kunnskap for å hjelpe deg å gjenopprette ryggsøylens funksjon. Det er et paradoks at selv om man føler seg smertefri og pigg når ryggsmertene gir seg, er det stor sannsynlighet for at ryggens dype støttemuskler ikke fungerer normalt. Dermed blir den muskulære kontrollen dårligere, og man vil på nytt kunne oppleve tilbakefall med
ryggsmerter utløst av selv uskyldige aktiviteter.

Få hjelp med ryggsmerter

Årsakene til ryggsmerter er komplekse og sammensatte. Kiropraktorenes oppgave er å avdekke problemene og behandle og rehabilitere disse gjennom oppdatert kunnskap og god diagnostikk. Ved Vansjøklinikken benytter vi oss av diagnostisk ultralyd for bedre å kunne vurdere ryggmuskulaturens tilstand. Dette er en ny og lovende metode som er under stadig utvikling. Les mer om diagnostisk ultralyd her.

Synlige og målbare biologiske forandringer i ledd, skiver og støttemuskulatur forekommer nesten alltid hos pasienter som har opplevd ryggsmerter over tid. Noen av disse endringene kan ikke reverseres, men hensiktsmessig behandling og trening bidrar ofte til at pasientene likevel kan fungere normalt.

Våre behandlingstiltak er alltid rettet mot å bringe aktiviteten i ryggsøylens signal-og kontrollsystemer tilbake til normalen. Dette er grunnleggende for god rygghelse. I tillegg er opptrening av svekket muskulatur helt vesentlig. Vi tilbyr et systematisk treningsprogram for utholdende ryggstyrke basert på den nyeste forskningen.

Det er også viktig at du som pasient blir grundig og korrekt orientert om din rygghelse slik at du selv kan forstå, iverksette tiltak og forebygge tilbakefall. Vi hjelper deg å ta kontroll over din egen rygghelse.

Kiropraktorbehandling
Kiropraktor Øystein Nordgaard
Diagnostisk ultralyd ved Øystein Nordgaard
Kiropraktor Marit Janson Sundmoen
Telefon-ikon

Bestill time

69 25 70 70

Behandlere

Kiropraktor Marit Janson Sundmoen
kiropraktor
Marit Jansen Sundmoen
Kiropraktor Øystein Nordgaard
kiropraktor
Øystein Nordgaard
«Kiropraktikk befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner i bevegelsesapparatet samt vurderer effekten av dette på nervesystemet og individets generelle helsetilstand. Behandlingen baseres i stor grad på manuelle metoder.»