Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING

Personvernforordningen artikkel 4:

Personopplysninger er «enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»); en identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet».

Behandlingsansvar

«Behandlingsansvarlig» er betegnelsen på den som primært har ansvar og plikter etter personopplysningsloven.

Vansjøklinikken er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre tjenester og produkter og personopplysninger vi samler inn og bearbeider. Der vi benytter hjelp fra tredjepart foreligger det skriftlige databehandleravtaler som sikrer forsvarlig forvaltning av personopplysninger iht. våre retningslinjer.