Forsikringsselskap og alternativ behandling

De aller fleste forsikringsselskaper dekker behandling som følge av skade. Ta kontakt med oss, eller ditt forsikringsselskap for informasjon.