Kiropraktor Hildegunn Solgaard

Kiropraktor i Moss

Kiropraktor Hildegunn Solgaard

Kiropraktor Hildegunn Solgaard er utdannet i 2009 ved Syddansk Universitet i Odense, Danmark. Dette er en 5-årig universitetsutdannelse etterfulgt av 1-årig turnustjeneste.

Turnustjenesten avholdt hun i Århus, hvor hun etterfølgende flyttet til Rygge og startet egen klinikk. Her jobbet hun frem til 2018 hvor hun returnerte til Danmark og ble leder av Kiropraktorcenter Lillebælt i Middelfart. Dette ble en faglig spennende tid da Middelfart er sentrum for rygglidelser i Danmark.  Her finner man Rygcentret som er et spesialisert sykehus som mottar kompliserte pasientforløp fra hele landet. Det tette samarbeidet med alle ulike spesialister innen muskel- og skjelettlidelser i området har gitt Hildegunn den store interessen for sammensatte årsaker til forskjellige smertetilstander.

Ved siden av jobben som leder og kiropraktor har Hildegunn vært tilknyttet Universitetet i Odense som veileder for kiropraktorstudenter både under deres grunnutdannelse og i turnustjeneste.  I 2023 gikk turen igjen tilbake til Moss og hun har nå sluttet seg til Vansjøklinikken og gleder seg til å bruke tiden på det hun brenner for, nemlig å behandle pasienter. 

Hildegunn behandler alle typer pasienter, men har særlig interesse og erfaring med behandling av:

  • Kne
  • Hodepine
  • Kjevesmerter
  • Nakkesmerter
  • Bekken 
  • Halebenssmerter. 

Utover ovenstående er Hildegunn opptatt av å bedre livskvaliteten til pasienter med slitasjegikt og gjøre hva man kan uten en operasjon, men henviser også til kirurgisk vurdering dersom dette anses som pasientens beste alternativ.

Kiropraktor Øystein Nordgaard
Diagnostisk ultralyd ved Øystein Nordgaard