Homøpati

Homøpati

Historie og filosofi

Homøpati er en gammel medisinsk behandlingsform, videreutviklet og satt i system av den tyske lege og farmasøyt Samuel Hahnemann for over 200år siden.

Metoden bygger på prinsippet, dette prinsippet blir også beskrevet i gamle indiske, greske, kinesiske og jødiske skrifter. Homøpatien hadde fra slutten av 1800 tallet stor utbredelse i Europa og via England til USA, og benyttes også i vår tid.

Likhetsprinsippet betyr at stoffer blir testet på friske mennesker,alle symptomer disse frembringer skrives og samles, og i medisink form gis til syke mennesker hvor disse symptomene kjennes igjen.

Alle homøpatiske medisiner er testet på mennesker og ikke på dyr.

Hvem går til homøpat?

Dem som oppsøker homøpater er pasienter i alle aldre og de har ulike plager og lidelser, akutte, kroniske.

Konsultasjon hos homøpaten vil første gangen vare 1-1,5 time og oppfølgende konsultasjon er ofte 30 min.

Lengden mellom første konsultasjon og oppfølging tilpasses den enkelte pasient og det man behandler.

Vi behandler ikke kreft, diabetes 1, autoimune sykdommer.

Homøpatiske medisiner har til nå vært å bestille på apotekene, hvordan man bruker medisin tilpasses pasienten og det man behandler.

Kvalifiserte homøpater har utdannelse i grunnmedisin, sykdomslære, anatomi med mer. Tittelen Homøpat er ikke beskyttet, men en kvalifisert homøpat er medlem i NHL.

Telefon-ikon

Bestill time

69 25 70 70

Behandlere

Massør Wenche Iren Haug
MASSØR, COACH OG HOMEOPAT
Wenche Iren Haug
«Homøpati er en gammel medisinsk behandlingsform, videreutviklet og satt i system av den tyske lege og farmasøyt Samuel Hahnemann for over 200år siden.»