Fysioterapeut Pernille Pollen

Fysieterapi sentralt i Moss

Pernille kommer opprinnelig fra Moss, men er utdannet i Oslo på OsloMet og var ferdig
utdannet i 2019 som fysioterapeut. Hun har nylig utdannet seg til AKTIV-instruktør på
Norges Idrettshøyskole og gått gjennom kurs og opplæring innenfor Aktiv med artrose.
Som fysioterapeut benytter Pernille seg av trening og øvelser i kombinasjon med ulike
manuelle behandlingsformer. I tillegg er hun nysgjerrig og bruker derfor oppdatert forskning i
sin kliniske hverdag.

Hun er engasjert og brenner for å hjelpe og motivere andre. Pernille hjelper deg å sette mål
for behandling, tilpasse trening og øvelser til din hverdag. Du som pasient vil ha en aktiv
rolle i behandlingsforløpet ditt.

Kurs og utdannelse

  • Fysioterapi – mensendieck, Oslo, 2019
  • AKTIV instruktør – Aktiv mot kreft, 2020
  • Aktiv med artrose, 2021
  • Dry needling, 2022

Behandlinger

  • Trening og rehabilitering
  • Bløtvevsbehandling
  • ESWT – Trykkbølgebehandling
  • Dry Needling
Fysioterapi ved Vansjøklinikken i Moss
Fysioterapeut Veronica F. Abrahamsen
fysioterapeut
Pernille Pollen

Om Pernille

Hun er engasjert og brenner for å hjelpe og motivere andre.