Knøttet Ultralyd

Mange kvinner ønsker ekstra ultralydundersøkelser i tillegg til den de får fra dert offentlige. Knøttet Ultralyd tilbyr følgende:

Tidlig ultralyd (fra ca. uke 6): der mor er engstelig for om det er liv, tidligere spontanaborter, missed abortions, der en ønsker på et tidlig stadium å finne ut om det er tvillinger, usikker svangerskapslengde og blødninger.

Rutineultralyd (fra uke 16-20): Der mor ikke ønsker å benytte det offentlige tilbudet. Dette er en undersøkelse der terminen blir fastsatt, man ser etter antall foster, samt at en har en orienterende gjennomgang av fosterets anatomi. Det blir sjekke mengde fostervann og morkakens(placentas) beliggenhet.

3D/4D ultralyd (mellom uke 24 – 32, med hovedvekt på ukene 25 – 30): Mange ønsker ultralydundersøkelse med3D/4D. I tillegg til å få bilder av fosteret, foretas det en tilvekstkontroll, samt en gjennomgang av fosterets anatomi.

En ultralydundersøkelse gir ingen garanti for at eventuelle avvik avdekkes hos fosteret. Hvis det skulle mistenkes alvorlige avvik, vil kvinnen og hennes partner bli henvist til spesialist. Dette betyr i praksis at det henvises til Rikshospitalet.

Det tilbys ikke måling av nakkefold og nesebein. Dette er fosterdiagnostikk og kan kun utføres på indikasjon ved 5 godkjente klinikker i Norge.

Ultralydapparatur: VOLUSON E8 GE Healthcare

Informasjon

Åpningstider:
Tirsdager: 13.00 – 20.30, Torsdager: 08.30 – 16.00, Fredager: 08.30 – 11.00 Ellers etter avtale.

Ta med deg helsekortet når du kommer.

Betaling med kort eller kontant. Betaling med kort  foretrekkes. BankAxept og Mastercard.

3D/4D ultralyd inkluderer utskrift av to bilder, CD med de bildene som blir lagret under undersøkelsen, samt eventuelle videosnutter av den lille. Ønskes bildene lagret på minnepinne tas dette med på eget initiativ.

Før du bestiller 3D ultralyd, er det fint om du har vært til rutinemessig ultralyd først slik at vi har en sikker termin å gå ut i fra.

Avbestilling av time senest 24 timer før avtalt tid. Avbestilt time etter denne fristen må betales i sin helhet (gjelder også dersom man ikke møter til timen).