Ernæringsterapi / Kostholdsveiledning i Moss

Dette er veiledning for deg som har tro på at kostholdet betyr noe for helsen.

Anne-Grete praktiserer rådgivning relatert til mat du skal spise. Anne-Grete benytter ikke intoleransetester, men anbefaler konkret hva du bør spise i forhold til dine symptomer.

Samtaler med gjennomgang av symptomer og oppfølging viktig. En kostomlegging basert på helseplager kan innebære 4-5 konsultasjoner. Ved vektnedgang kan det innebære 2-3 konsultasjoner. Dette avhenger gjerne av innsatsen.

Anne-Grete har flere års erfaring med veiledning ved ulike helseplager, særlig relatert til mage-tarm, migrene, muskel- og leddsmerter. Veiledningen følges opp med blodprøver hos fastlegen.

Anne-Grete tilbyr også timer i Medisinsk Yoga som en fin avspenningsveiledning. Disse timene er tilpasset alle, både som forebyggende trening men også terapeutisk ved ulike stressrelaterte plager.

Kroniske sykdommer

Kroniske sykdommer beskrives av fagpersoner som en epidemi, og stadig mer forskning viser til sammenhenger mellom sykdommer, matvaner og livsstil. Årsakssammenheng er kjernen i Funksjonell Ernæring, og målet er å finne hvilke faktorer som, over tid, kan skape sykdom og plager. Det kan være komplekse årsakssammenhenger, eller en enkel årsak.

Funksjonell ernæring

Funksjonell ernæring handler om å kartlegge underliggende faktorer som kan være årsak til  helseproblemer, og å sette opp en tilpasset plan over matvarer som er gunstige i denne situasjonen, og hvilke matvarer som kan forsterke helseproblemene. Symptomer fra alle kroppens organer sees i sammenheng, og er med å kartlegge eventuelle utløsende faktorer for blant annet svekket immunforsvar (herunder også autoimmune sykdommer), fordøyelsesproblemer, hormonelle svingninger og stoffskifteproblemer.

Livsstil

Faktorer som livsstil, stress, kosthold eller miljøgifter påvirker helsen og kan føre til vanlige kroniske helseplager som astma, allergi, ADHD, flere autoimmune sykdommer, diabetes, osteoporose, matintoleranse, eksem, psoriasis, fordøyelsesproblemer, IBS, overvekt, hjerte-karsykdommer, angst, depresjon, søvnproblem, stoffskifteproblemer, hormonell ubalanse og revmatiske lidelser som leddgikt.

Samarbeid med leger

Samarbeid med leger Innen det medisinske fagmiljøet er det økende interesse og forståelse for betydningen av sammenhengen mellom ernæring og flere helseproblemer. Anne-Grete samarbeider med flere leger og psykologer, og har god erfaring med bruk av blodprøver rekvirert av lege og enkelte ganger spesielle laboratorietester som grunnlag for sine anbefalinger.