Vårt team kan tilby et helhetlig tilbud

For en arbeidsgiver er det viktig å kunne bidra med å redusere risikoen for at den ansatte får sykdommer, skader eller noen form for overbelastning.

Rask behandling er god økonomi for bedriften

Å tilby den ansatte rask og riktig behandling kan være lønnsomt for bedriften din. Gjennom en samtale med bedriften kan man sette opp en samarbeidsavtale som er tilpasset etter bedriftens behov.

Ved å kartlegge muligheter og begrensninger i arbeidssituasjonen kunne være løsningsrettet for å bevare arbeidsevnen eller øke den. Hjelpe den ansatte med å formulere og definere mål og delmål i arbeids og helsesituasjonen sin.

Vi kan tilby tjenester som

 • Undersøkelse og oppstart av behandling innen en arbeidsdag
 • En tverrfaglig tilnærmning
 • Bistå og arbeide for å øke den ansattes belastningsnivå og forebygge helseskader
 • Sette opp en handlingsplan for å oppnå den ansatte og bedriftens mål
 • Bidra med kartlegging av arbeidsmiljøet og foreta en risikovurdering
 • Tjenester ute i bedrift ( forebyggende massasje på arbeidsplassen)
 • Opptrening av sykdom og skade med fokus på arbeidsrettet rehabilitering
 • Funksjonsfremmende trening
 • Gruppe baserte aktiviteter rettet mot arbeidsrelaterte temaer.
 • Ryggstrening
 • Coaching og veiledning