Kiropraktor Øystein Nordgaard

Kiropraktor Øystein Nordgaard går ut i en 2 års permisjon og flytter til Trondheim fra juli 2020.

Han er utdannet i 2010 ved Anglo-European College of Chiropractic (AECC) i Bournemouth, England. Dette er en 5-årig universitetsutdannelse etterfulgt av en 1-årig turnustjeneste. Turnustjenesten avholdt han ved Vest Helse i Bærum, hvor han også jobbet påfølgende år. Her ble han introdusert for diagnostisk ultralyd. Han har tatt videreutdanning (mastergrad) innen ultralyd, og er i tillegg med på å administrere utdanning, samt å veilede studenter på mastergradsnivå gjennom et engelsk universitet.

Han er leder for interessegruppen innen ultralyd i Norsk Kiropraktorforening.